Napomena
Pregled djelatnosti Ispis

Pregled djelatnostiOsnovna djelatnost naeg poduze?a je proizvodnja software-a i prodaja hardware-a. Sve ve?im razvojem informatike i informati?ke opreme, prisutnosti interneta, te programa za obradu audio/video sadraja, a kako bismo ostali konkurentni svojom ponudom, te ispunili sve elje i o?ekivanja naih korisnika, konstantno proirujemo svoje djelatnosti.