Internet rješenjaSve ve?im rastom internet tržišta i marketinga zahtjevi naših korisnika postajali su sve jasniji i orjentiraniji svojoj promidžbi te ponudi svojih proizvoda i usluga na internetu. Naš programerski i dizajnerski tim stru?njaka osposobljen je da u potpunosti odgovori svim zahtjevima naših korisnika, te u dogovoru s njima izradi internet stranice koje u potpunosti prezentiraju korisnikove zamisli.

Read more...
Top Panel
Srijeda, 13 Studeni 2019
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Napomena
Greška
 • XML Parsing Error at 1:1696. Error 9: Invalid character

Programi

Sva naša programska rješenja rade pod Windows OS-om.

Od samog po?etka razvoja naših programskih rješenja, uvidjeli smo prednosti i jednostavnost korištenja Microsoft Windows operativnih sustava za korisnike, ako da smo sva svoja programska rješenja gradili na toj platformi s najsigurnijim bazama podataka.

Pored naših standardnih (gotovih) programskih rješenja, naši stru?njaci u mogu?nosti su izraditi Vam i specifi?na programska rješenja po Vašim željama i narudžbama.

Pogledajte stranicu s našim programima.

Internet stranice

Posjedovanje vlastite web stranice se podrazumjeva ukoliko se bavite nekom djelatnoš?u, no to je i ujedno najjeftiniji na?in oglašavanja i pružanja informacija o Vama i Vašoj djelatnosti.
Pri odabiru kreatora Vaše web stranice svakako obratite pažnju na njegove stranice i dotadašnje radove jer loša web stranica može biti kontraproduktivna i odbiti nove stranke i suradnike.

Na posljednjem webdev festivalu nominirali smo 3 web stranice koje smo napravili, i svaka je osvojila nagradu u svojoj kategoriji. Za internet trgovinu osvojili smo 1 mjesto, a za oglasnik i osobnu stranicu 2 mjesto. Ovakva reputacija svakako nas svrstava u kvalitetan odabir za izradu Vaše internet stranice.

Pogledajte i druge naše radove.

VoIP telefonija

Previsoki su Vam troškovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaša ušteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo još od 2002. godine.

Obratite nam se s povjerenjem za implementaciju VoIP centrale i kompletnog rješenja koje ?e u potpunosti odgovarati Vašim potrebama. Posjetite našu stranicu s detaljnijim informacijama.

Usluge

Konstantno nadopunjujemo djelatnosti kojima se bavimo, kao i usluge koje pružamo svojim korisnicima. Ovdje Vam navodimo samo one najbitnije:

 • Izrada programa
 • Izrada internet stranica
 • Hosting (smještaj Vaših internet stranica na naše servere)
 • VoIP tehnologije (VoIP telefonija)
 • Punjenje i repariranje tonera za laserske printere
 • Prodaja informati?ke opreme, bijele tehnike, malih ku?anskih aparata, ... (preko web trgovine)
 • Postavljanje i održavanje mreža
 • Servis informati?ke opreme

Zastupstva

Programe, informati?ku opremu i ostale artikle možete kupiti svugdje, no uvijek se korisnici pitaju da li su kupili dovoljno kvalitetno i da li to stvarno odgovara njihovim potrebama. Stoga kako bismo našim korisnicima omogu?ili jednostavan odabir, kao i kvalitetnu tehni?ku podršku, ušli smo u partnerske odnose s nekim kvalitetnim hrvatskim i stranim tvrtkama.
Tako smo partneri sa slijede?im tvrtkama:

 • Microsoft (software i hardware)
 • BitNet (antivirusni programi)
 • Pupilla (knjigovodstveni programi)
 • Fiskal1 (programi za fiskalizacijske blagajne)
CASH BOX - programski paket za vo?enje maloprodajnih trgovina te pra?enje prodaje PDF Ispis E-mail

CASH BOX - programski paket za vo?enje maloprodajnih trgovina te pra?enje prodaje

Program može voditi i pratiti do 99 kasa unutar jedne trgovine (poslovne jedinice).

 

Download Preuzmi trial (vremenski ograni?enu verziju programa)
kupovina Kupi program preko naše internet trgovine

 

CASH BOX se sastoji iz dva modula:

 1. KASA
 2. KOMERCIJALA

KASA

Modul kasa namjenjen je izdavanju maloprodajnih ra?una. Kod ulaza u kasu program Vam svaki put prikaže datum i vrijeme te smjenu koja radi na kasi, i dozvoljava Vam izmjenu istog, ali nikako unazad (što zna?i da je nemogu?e da do?e do greške kod datuma, a samim tim i kod izdavanja ra?una i vo?enja ostalih dokumenata. Omogu?eno je izdavanje ra?una u jednom ili dva reda, ovisno o tome što sve želite od podataka prikazati na ra?unu ili jednostavno želite štedjeti papir u printeru. Program ima mogu?nost ispisa na display za kupca, tako da Vam se kupci "ne naginju preko ramena" da bi vidjeli što im se stavlja na ra?un. U programu je rješena kontrola dvostruke reklamacije (npr. ako netko po istom ra?unu dolazi dva ili više puta reklamirati robu, program vas upozorava o tome. Povrat robe omogu?en je dok se pravi neki ra?un ili po nekom ve? prije izdanom ra?unu. Zaduživanje robe može se vršiti po Vašoj interrnoj šifri, po bar code šifri (EAN codu) ili po nazivu. Tako npr. ukoliko ne znate to?an naziv proizvoda, a znate npr. da u sebi sadrži dio rije?i ronhi, ukucate ronhi, pa ?e vam program ponuditi npr. ove artikle:

Bonboni Bronhi pakovanje 200g

Bonboni Bronhi pakovanje 250g

Bonboni Bronhi pakovanje 500g

Cigarete Ronhil light

Cigarete Ronhil plavi

Cigarete Ronhil bijeli

Nakon toga vi jednostavano odaberete koji od ponu?enih artikala želite i to se automatski doda na ra?un. Ukoliko se ne ukuca koli?ina program automatski smatra da je koli?ina 1, pa ukoliko je potrebno više komada ne?ega prije odabira artikla potrebno je upisati koli?inu npr. 5*.

Program ima tzv. kontrolnu traku, tako da se u svakom trenutku možete vidjeti što je i kada ra?eno.

Kod pla?anja ra?una program Vam dozvoljava da platite gotovinom, ?ekom, kreditnim karticama, i sl., a sve vrste pla?anja unose se u menadžerskom dijelu programa (komercijali). Kod zaklju?ka blagajne to?no se vidi u kojoj je smjeni napravljeno koliko ra?una, koliki je ukupni promet, te razvrstano po vrstama pla?anja koliko je pla?eno na koji na?in. Ukoliko želite raditi povrat robe sa nekog prije izdanog ra?una, program Vas pita za datum, broj ra?una i broj stavke, te ako ste definirali da želite šifru na ovom dijelu, onda Vas traži da unesete i šifru. Nakon ovoga izvršen je povrat robe

KOMERCIJALA

U ovom dijelu unose se svi podatci koji su potrebni za rad kase, te knjigovodstveni dio programskog paketa CASH BOX.

U dijelu mati?ni podatci nalaze se podatci o artiklima (naziv, šifra, stanje na skladištu, cijena, mogu?e je isprintati etikete, ...), dobavlja?ima, porezima, vrstama pla?anja.

Dio dokumenti sadrži kalkulacije sa primkom, knjigu popisa o nabavi i prodaji robe te inventuru. U kalkulacijama se automatski po izradi kalkulacije zadužuje i skladište. Kalkulacija sadrži sve potrebne podatke, omogu?en je ispis etiketa za artikle. Nakon što je kalkulacija likvidirana automatski se ažuriranje trgova?ke knjige i knjige nivelacije. U knjigu popisa o nabavi i prodaji robe (automatski se popunjava) ulaze: dnevni utržak, povratnica, zapisnik o promjeni cijene, kalkulacije, po?etno stanje, ... Inventura Vam dopušta da isprintate listu artikala, te da unesete viškove ili manjkove u inventurnu listu.

Dio zapisnici sadrži zapisnik o promjeni cijena (nivelaciju) i zapisnik o otpisu robe. Pri likvidaciji zapisnika o promjeni cijena automatski se ažurira trgova?ka knjiga, te cijena artikla. Zapisnik o otpisu robe služi Vam da otpišete robu koja Vam je ukradena, koja se razbila i sl.

U dijelu promet nalaze se pregled prometa, povla?enje prometa i analiza prodaje. Pregled prometa Vam omogu?ava da pregledate promet po nekom danu, od datuma do datuma, po artiklu ili po grupi artikala.

Povla?enje prometa služi da "pokupimo" podatke iz kase o prometu za taj dan, te da ga automatski proknjižimo u trgova?ku knjigu. Analiza prodaje omogu?uje da vidimo koji artikli se najbolje prodaju, a koji slabo u nekom periodu, te koji je art ikl najviše zaradio.

Dio ostalo sadrži kontrolnu traku, ispitivanje grupe, ispitivanje bar code-a, definiciju etiketa te definiciju okruženja. Kontrolna traka je identi?na onoj što je na kasi, a im ?ak i mogu?nost pra?enja "u živo" što zna?i da možete nadgledati zaposlenika bez da on/ona to zna, jer sve što on/ona napravi na kasi istog momenta se može pojaviti i kod Vas na ekranu. Ispitivanje grupe služi da Vam prikaže zadnju šifru artikla u toj grupi. Ispitivanje EAN (bar code-a) služi da provjerite da li neki artikl ve? ima taj bar code koji ste zadali. U definicijama etiketa kako samo ime kaže vrši se prilagodba ispisa etiketa Vašem poslovanju. Definicija okruženja Vam omogu?ava da podesite da umjesto standardne tipke TAB pod Windowsima, u CASH BOX-u koristite ENTER tipku, te da li ?e prozori biti obojani (imati podlogu u boji) ili ne.


UVJETI I NARUDŽBA

Ovaj program prodaje se "kakav je" odnosno, na našoj internet trgovini u mogu?nosti ste downloadati trial verziju (potpuno funkcionalnu verziju koja radi 30 dana) ovog programa i/ili kupiti punu verziju. Proizvo?a? odnosno tvrtka ILIGSOFT d.o.o. ne radi naknadne promjene za pojedinog kupca. Sve promijene koje se rade na programu isklju?ivo se rade ukoliko tvrtka ILIGSOFT d.o.o. smatra da su potrebne i/ili korisne ve?ini korisnika ovog programa, i isklju?ivo su volja proizvo?a?a!

 

Aktualno

Tisak na šalice
Tisak na šalice

Pored toga što je šalica dobar i jeftin na?in reklamiranja i stvaranja dobroga ugleda firme, šalica je uvijek na stolu i privla?i poglede kako Vašeg poslovnog partnera, tako i svih njegovih klijenata.

Više informacija.

INAKS

PDF iconPoštovani,
Tokom izrade projekta on line prodavnice za Agenciju Inaks iz Kragujevca, Srbija, izradili ste nam modul za procesuiranje platnih kartica Unicredit banke u Srbiji.
Na naše zadovoljstovo i pored oskudne tehni?ke dokumentacije koju ste imali od naše banke, modul ste uradili veoma uspešno i brzo. Pored toga niste zanemarili ni ostale tehni?ke elemente koji su omogu?ili napredniji i brži rad naše online prodavnice ?ija je osnovo OpenCart.
Posebno smo zadovoljni vašim odzivom na eventualne zastoje u razvojnom delu modula, koji su na brz i efikasan na?in otklanjani u najkra?em mogu?em roku.
Zbog ovakvog profesionalnog odnosa, odli?ne podrške i ostale online prodavnice koje budemo pokretali za naše klijente ili našu agenciju, izradu modula za procesing platnih kartica poveri?emo Vašem preduze?u. S poštovanjem.

Agencija Inaks, direktor
Dragan Timotijevi?

Autoškola TEMPRA

PDF iconOvim putem se zahvaljujemo na neizmjernoj poslovnoj profesionalnosti i vrhunskoj kvaliteti usluga.
"ILIGSOFT" d.o.o. kao naš dugogodišnji partner pronašao je izvrsna rješenja u uslugama web hostinga koje su zadovoljile sve naše potrebe. Preporu?ili bismo "ILIGSOFT" d.o.o. kao pouzdanog i pristupa?nog partnera, te smo uvjereni u uspješan nastavak poslovne suradnje kao i svih prijašnjih godina.
Srda?an pozdrav.

Direktor
Darko Sabo

Dom zdravlja Slavonski Brod

PDF iconZa pružanje usluga web hostinga odabrali smo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. prvenstveno zbog toga što smo u širini njihove ponude mogli odabrati optimalan paket usluga koji u potpunosti zadovoljava naše potrebe.
Tijekom poslovne suranje spoznali smo da osim široke ponude, tvrtku ILIGSOFT d.o.o. karakterizira i vrhunska kvaliteta korisni?ke podrške, brzina u otklanjanju problema, te iznimna susretljivost osoblja, stoga zadovoljni suradnjom, možemo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. preporu?iti kao pouzdanog, profesionalnog i korisniku prijateljski naklonjenog partnera.

Za Dom zdravlja Slavonski Brod
Ivan Baši?, dipl inf.

Hrvatski institut za povijest - SB

PDF iconPoštovani,
Ovim putem izražavamo našu najiskreniju zahvalnost na Vašoj iznimnoj poslovnoj profesionalnosti u pružanju usluga web hostinga s mnoštvom mail adresa koja se prije svega odnosi na vrhunsku kvalitetu podrške, brzinu reakcije tehni?ke podrške te zavidnu dostupnost usluge.
S uvjerenjem u nastavak uspješne poslovne suradnje,
Srda?an pozdrav,

Domagoj Maratovi?, v.r.
stru?ni suradnik u HIP SB

Naše poveznice

DOSTAVA.INFO

Skype:

Direktor:
Moj status
Tisak i izrada reklama:
Moj status