Napomena
CASH BOX - programski paket za vođenje maloprodajnih trgovina te praćenje prodaje Ispis

CASH BOX - programski paket za vođenje maloprodajnih trgovina te praćenje prodaje

Program može voditi i pratiti do 99 kasa unutar jedne trgovine (poslovne jedinice).

 

Download Preuzmi trial (vremenski ograničenu verziju programa)
kupovina Kupi program preko naše internet trgovine

 

CASH BOX se sastoji iz dva modula:

  1. KASA
  2. KOMERCIJALA

KASA

Modul kasa namjenjen je izdavanju maloprodajnih računa. Kod ulaza u kasu program Vam svaki put prikaže datum i vrijeme te smjenu koja radi na kasi, i dozvoljava Vam izmjenu istog, ali nikako unazad (što znači da je nemoguće da dođe do greške kod datuma, a samim tim i kod izdavanja računa i vođenja ostalih dokumenata. Omogućeno je izdavanje računa u jednom ili dva reda, ovisno o tome što sve želite od podataka prikazati na računu ili jednostavno želite štedjeti papir u printeru. Program ima mogućnost ispisa na display za kupca, tako da Vam se kupci "ne naginju preko ramena" da bi vidjeli što im se stavlja na račun. U programu je rješena kontrola dvostruke reklamacije (npr. ako netko po istom računu dolazi dva ili više puta reklamirati robu, program vas upozorava o tome. Povrat robe omogućen je dok se pravi neki račun ili po nekom već prije izdanom računu. Zaduživanje robe može se vršiti po Vašoj interrnoj šifri, po bar code šifri (EAN codu) ili po nazivu. Tako npr. ukoliko ne znate točan naziv proizvoda, a znate npr. da u sebi sadrži dio riječi ronhi, ukucate ronhi, pa će vam program ponuditi npr. ove artikle:

Bonboni Bronhi pakovanje 200g

Bonboni Bronhi pakovanje 250g

Bonboni Bronhi pakovanje 500g

Cigarete Ronhil light

Cigarete Ronhil plavi

Cigarete Ronhil bijeli

Nakon toga vi jednostavano odaberete koji od ponuđenih artikala želite i to se automatski doda na račun. Ukoliko se ne ukuca količina program automatski smatra da je količina 1, pa ukoliko je potrebno više komada nečega prije odabira artikla potrebno je upisati količinu npr. 5*.

Program ima tzv. kontrolnu traku, tako da se u svakom trenutku možete vidjeti što je i kada rađeno.

Kod plaćanja računa program Vam dozvoljava da platite gotovinom, čekom, kreditnim karticama, i sl., a sve vrste plaćanja unose se u menadžerskom dijelu programa (komercijali). Kod zaključka blagajne točno se vidi u kojoj je smjeni napravljeno koliko računa, koliki je ukupni promet, te razvrstano po vrstama plaćanja koliko je plaćeno na koji način. Ukoliko želite raditi povrat robe sa nekog prije izdanog računa, program Vas pita za datum, broj računa i broj stavke, te ako ste definirali da želite šifru na ovom dijelu, onda Vas traži da unesete i šifru. Nakon ovoga izvršen je povrat robe

KOMERCIJALA

U ovom dijelu unose se svi podatci koji su potrebni za rad kase, te knjigovodstveni dio programskog paketa CASH BOX.

U dijelu matični podatci nalaze se podatci o artiklima (naziv, šifra, stanje na skladištu, cijena, moguće je isprintati etikete, ...), dobavljačima, porezima, vrstama plaćanja.

Dio dokumenti sadrži kalkulacije sa primkom, knjigu popisa o nabavi i prodaji robe te inventuru. U kalkulacijama se automatski po izradi kalkulacije zadužuje i skladište. Kalkulacija sadrži sve potrebne podatke, omogućen je ispis etiketa za artikle. Nakon što je kalkulacija likvidirana automatski se ažuriranje trgovačke knjige i knjige nivelacije. U knjigu popisa o nabavi i prodaji robe (automatski se popunjava) ulaze: dnevni utržak, povratnica, zapisnik o promjeni cijene, kalkulacije, početno stanje, ... Inventura Vam dopušta da isprintate listu artikala, te da unesete viškove ili manjkove u inventurnu listu.

Dio zapisnici sadrži zapisnik o promjeni cijena (nivelaciju) i zapisnik o otpisu robe. Pri likvidaciji zapisnika o promjeni cijena automatski se ažurira trgovačka knjiga, te cijena artikla. Zapisnik o otpisu robe služi Vam da otpišete robu koja Vam je ukradena, koja se razbila i sl.

U dijelu promet nalaze se pregled prometa, povlačenje prometa i analiza prodaje. Pregled prometa Vam omogućava da pregledate promet po nekom danu, od datuma do datuma, po artiklu ili po grupi artikala.

Povlačenje prometa služi da "pokupimo" podatke iz kase o prometu za taj dan, te da ga automatski proknjižimo u trgovačku knjigu. Analiza prodaje omogućuje da vidimo koji artikli se najbolje prodaju, a koji slabo u nekom periodu, te koji je art ikl najviše zaradio.

Dio ostalo sadrži kontrolnu traku, ispitivanje grupe, ispitivanje bar code-a, definiciju etiketa te definiciju okruženja. Kontrolna traka je identična onoj što je na kasi, a im čak i mogućnost praćenja "u živo" što znači da možete nadgledati zaposlenika bez da on/ona to zna, jer sve što on/ona napravi na kasi istog momenta se može pojaviti i kod Vas na ekranu. Ispitivanje grupe služi da Vam prikaže zadnju šifru artikla u toj grupi. Ispitivanje EAN (bar code-a) služi da provjerite da li neki artikl već ima taj bar code koji ste zadali. U definicijama etiketa kako samo ime kaže vrši se prilagodba ispisa etiketa Vašem poslovanju. Definicija okruženja Vam omogućava da podesite da umjesto standardne tipke TAB pod Windowsima, u CASH BOX-u koristite ENTER tipku, te da li će prozori biti obojani (imati podlogu u boji) ili ne.


UVJETI I NARUDŽBA

Ovaj program prodaje se "kakav je" odnosno, na našoj internet trgovini u mogućnosti ste downloadati trial verziju (potpuno funkcionalnu verziju koja radi 30 dana) ovog programa i/ili kupiti punu verziju. Proizvođač odnosno tvrtka ILIGSOFT d.o.o. ne radi naknadne promjene za pojedinog kupca. Sve promijene koje se rade na programu isključivo se rade ukoliko tvrtka ILIGSOFT d.o.o. smatra da su potrebne i/ili korisne većini korisnika ovog programa, i isključivo su volja proizvođača!