Internet rješenjaSve ve?im rastom internet tržišta i marketinga zahtjevi naših korisnika postajali su sve jasniji i orjentiraniji svojoj promidžbi te ponudi svojih proizvoda i usluga na internetu. Naš programerski i dizajnerski tim stru?njaka osposobljen je da u potpunosti odgovori svim zahtjevima naših korisnika, te u dogovoru s njima izradi internet stranice koje u potpunosti prezentiraju korisnikove zamisli.

Read more...
Top Panel
ÄŚetvrtak, 14 Studeni 2019
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Napomena
Greška
 • XML Parsing Error at 1:1696. Error 9: Invalid character

Programi

Sva naša programska rješenja rade pod Windows OS-om.

Od samog po?etka razvoja naših programskih rješenja, uvidjeli smo prednosti i jednostavnost korištenja Microsoft Windows operativnih sustava za korisnike, ako da smo sva svoja programska rješenja gradili na toj platformi s najsigurnijim bazama podataka.

Pored naših standardnih (gotovih) programskih rješenja, naši stru?njaci u mogu?nosti su izraditi Vam i specifi?na programska rješenja po Vašim željama i narudžbama.

Pogledajte stranicu s našim programima.

Internet stranice

Posjedovanje vlastite web stranice se podrazumjeva ukoliko se bavite nekom djelatnoš?u, no to je i ujedno najjeftiniji na?in oglašavanja i pružanja informacija o Vama i Vašoj djelatnosti.
Pri odabiru kreatora Vaše web stranice svakako obratite pažnju na njegove stranice i dotadašnje radove jer loša web stranica može biti kontraproduktivna i odbiti nove stranke i suradnike.

Na posljednjem webdev festivalu nominirali smo 3 web stranice koje smo napravili, i svaka je osvojila nagradu u svojoj kategoriji. Za internet trgovinu osvojili smo 1 mjesto, a za oglasnik i osobnu stranicu 2 mjesto. Ovakva reputacija svakako nas svrstava u kvalitetan odabir za izradu Vaše internet stranice.

Pogledajte i druge naše radove.

VoIP telefonija

Previsoki su Vam troškovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaša ušteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo još od 2002. godine.

Obratite nam se s povjerenjem za implementaciju VoIP centrale i kompletnog rješenja koje ?e u potpunosti odgovarati Vašim potrebama. Posjetite našu stranicu s detaljnijim informacijama.

Usluge

Konstantno nadopunjujemo djelatnosti kojima se bavimo, kao i usluge koje pružamo svojim korisnicima. Ovdje Vam navodimo samo one najbitnije:

 • Izrada programa
 • Izrada internet stranica
 • Hosting (smještaj Vaših internet stranica na naše servere)
 • VoIP tehnologije (VoIP telefonija)
 • Punjenje i repariranje tonera za laserske printere
 • Prodaja informati?ke opreme, bijele tehnike, malih ku?anskih aparata, ... (preko web trgovine)
 • Postavljanje i održavanje mreža
 • Servis informati?ke opreme

Zastupstva

Programe, informati?ku opremu i ostale artikle možete kupiti svugdje, no uvijek se korisnici pitaju da li su kupili dovoljno kvalitetno i da li to stvarno odgovara njihovim potrebama. Stoga kako bismo našim korisnicima omogu?ili jednostavan odabir, kao i kvalitetnu tehni?ku podršku, ušli smo u partnerske odnose s nekim kvalitetnim hrvatskim i stranim tvrtkama.
Tako smo partneri sa slijede?im tvrtkama:

 • Microsoft (software i hardware)
 • BitNet (antivirusni programi)
 • Pupilla (knjigovodstveni programi)
 • Fiskal1 (programi za fiskalizacijske blagajne)
PDF Ispis E-mail

FiKSSus - Financijsko Knjigovodstveno Skladišni sustavFiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav) je programski paket namjenjen svim poduze?ima, koja žele unaprijediti svoje poslovanje, te smanjiti troškove knjigovodstva, a opet uvijek biti ažurni i znati to?no stanje na žiro-ra?unu ili na skladištu te imati to?an uvid u dugovanja i potraživanja.

Download Preuzmi trial (vremenski ograni?enu verziju programa)
kupovina Kupi program preko naše internet trgovine

Ukoliko ne žele voditi knjigovodstvo, nego samo pratiti sve gore navedene mogu?nosti, program mogu koristiti i obrtnici. Svi moduli su napravljeni tako da mogu raditi svaki za sebe ili kao jedna cjelina. Knjige koje se vode u FiKSSus-u posebno su prilago?ene su za vode?enje poduze?a. U FiKSSus je ugra?ena amortizacija, blagajna, devizne fakture, devizni izvodi, fakture, izvodi (kunski), kalkulacije, kamate, knjige importnih i exportnih ra?una, knjige ulaznih i izlaznih ra?una, knjigovodstvene kartice, knjigovodstvo, maloprodaja, obrazac 14, otpremnice, predra?uni, skladište, šifarnici i ulazne fakture bez robe. Unutar ovih modula imate kompletne obra?une amortizacije, obra?une PDV-a, bruto bilanci, preglede dnevnika, skladišne financijeke kartice, temeljnice, pregled stanja na skladištu, pregled potraživanja i dugovanja i sve što je potrebno da bi jedno poduze?e moglo bezprjekorno raditi. FiKSSus mogu koristiti stru?njaci kao i oni koji su se tek po?eli koristiti ra?unalima, jer njegovo jednostavno korisni?ko su?elje kao i ujedna?eno pisani moduli omogu?uje brzu prilagodbu i lagan i udoban rad s programom. Svaki od modula dodatno ?emo opisati u tekstu ispod.

AMORTIZACIJA

Ovaj modul služi Vam za obra?un amortizacije te pra?enje otpisa pojedinog osnovnog sredstva.

BLAGAJNA

U ovom modulu unosite uplatnice i isplatnice, koje ste napravili u gotovini, te nakon toga automatski pravite blagajni?ki izvještaj za zadani period, a po likvidaciji tog izvještaja, automatski se kreira temeljnica u knjigovodstvu. Naravno kao i svaki drugi modul i ovaj može raditi pojedina?no ili kao cjelina u sprezi sa drugim modulima programskog paketa FiKSSus

DEVIZNE FAKTURE

Devizne fakture su jedan od modula programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav), te mogu raditi pojedina?no ili kao cjelina u sprezi sa drugim modulima.

Devizne fakture imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, devizne fakture ?e Vam same ponuditi rabat koji ste nazna?ili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na toj fakturi odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati ve?i rabat, jednostavno ?ete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na ve?ini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati ve?i rabat, samo ?ete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Pregled stavki na fakturi možete napraviti i bez da ulazite u promjenu fakture.

Na?in isporuke, rok pla?anja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve devizne fakture, ali je naravno omogu?ena promjena podataka na svakoj deviznoj fakturi pojedina?no. Možete definirati više razli?itih tekstova (npr. Kod uplate u poziv na broj upisati broj devizne fakture. ili Ukoliko uplatu ne izvršite u gore navedenom roku, obra?unavamo zatezne kamate.), pa po potrebi na deviznu fakturu stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca.

Ukoliko devizne fakture rade kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus, automatski Vam se roba koju ste izvezli skida sa skladišta, te knjiži u knjigovodstvu i dodaje se zapis u knjigu exportnih fakuta.

DEVIZNI IZVODI

Devizni izvodi su dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav) te mogu funkcionirati kao takvi ili kao samostalini modul kojim se prati stanje na deviznim ra?unima.

Kod unosa izvoda iz banke mogu?e je voditi više deviznih ra?una i više banaka. Kad se unesu osnovni podaci o izvodu (broj izvoda, datum), prelazi se u dio gdje se unose stavke izvoda. Ukoliko odaberete da je stavka kupac, automatski ?e Vam program ponuditi šifarnik kupaca gdje možete odabrati kupca koji je izvršio uplatu, pa po odabiru kupca, otvorit ?e Vam se svi nepla?eni izvozni ra?uni tog kupca. Ovim dijelom zatvarate nepla?eni izvozni ra?un kupca.

Isti postupak je i kad odaberete da je stavka dobavlja?, samo što u tom slu?aju program Vam nudi šifarnik dobavlja?a, te nepla?ene uvozne fakture.

FAKTURE

Fakture mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa otpremnicama i knjigom ulaznih i izlaznih faktura te knjigovodstvom ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko fakture rade kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa otpremnicama, mogu?e je kreirati fakturu direktno iz otpremnice sa svim ili samo nekim stavkama otpremnice. Fakture imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, fakture ?e Vam same ponuditi rabat koji ste nazna?ili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na toj fakturi odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati ve?i rabat, jednostavno ?ete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na ve?ini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati ve?i rabat, samo ?ete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Fakture možete pregledavati po rednom broju, po kupcima ili po skladištima sa kojih je bila otpremljena roba. Pregled stavki na fakturi možete napraviti i bez da ulazite u promjenu fakture. Ispis fakture mogu?e je napraviti pojedina?no po rednom broju, po odre?enom kupcu, te ispis od neke fakture do neke druge fakture. U svakom trenutku znate koliko je cjelokupni iznos fakture, koliki je iznos rabata, koliki je iznos poreza (PDV-a), te koliki je ukupni iznos za naplatu. Na?in isporuke, rok pla?anja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve fakture, ali je naravno omogu?ena promjena podataka na svakoj fakturi pojedina?no. Možete definirati više razli?itih tekstova (npr. Kod uplate u poziv na broj upisati broj fakture. ili Ukoliko uplatu ne izvršite u gore navedenom roku, obra?unavamo zatezne kamate.), pa po potrebi na fakturu stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca. Kada fakture rade kao dio FiKSSus-a, omogu?eno je automatsko prebacivanje u knjigu izlaznih ra?una, te automatsko knjiženje u knjigovodstvo.

IZVODI (KUNSKI)

Izvodi su dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav) te mogu funkcionirati kao takvav ili kao samostalni modul kojim se prate stanja i promjene na žiro ra?unima.

Kod unosa izvoda iz ZAP-a (Zavoda za platni promet) mogu?e je voditi više žiro ra?una. Kad se unesu osnovni podaci o izvodu (broj izvoda, datum), prelazi se u dio gdje se unose stavke izvoda. Ukoliko odaberete da je stavka kupac, automatski ?e Vam program ponuditi šifarnik kupaca gdje možete odabrati kupca koji je izvršio uplatu, pa po odabiru kupca, otvorit ?e Vam se svi nepla?eni ra?uni tog kupca. Ovim dijelom zatvarate nepla?eni ra?un kupca. Ukoliko je kupac izvršio uplatu avansom, samo prije odabira kupca ozna?ite da je u pitanju avans, pa Vam program ne?e nuditi nepla?ene izlazne fakture, nego ?e automatski Vas pitati da unesete sumu koju je kupac uplatio.

Isti postupak je i kad odaberete da je stavka dobavlja?, samo što u tom slu?aju program Vam nudi šifarnik dobavlja?a, te nepla?ene ulazne fakture. Nakon što ozna?ite da je neki izvod likvidiran, program Vam može automatski prebaciti sve podatke u knjigu ulaznih i izlaznih ra?una, te u knjigovodstvo. Samim tim uvij ek imate ažurno stanje o dugovanjima i potraživanjima.

KALKULACIJE

Kalkulacije mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa skladištem, knjigovodstvom, knjigom ulaznih/izlaznih ra?una i knjigom importa/exporta ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko kalkulacije rade kao dio FIKSSus-a ili u sprezi sa skladištem, knjigovodstvom, knjigom ulaznih/izlaznih ra?una i knjigom importa/exporta, mogu?e je po likvidaciji kalkulacije da se automatski kreira temeljnica u knjigovodstvu, dopuni knjigu UF/IF ili IM/EX zavisno da li je dobavlja? iz inozemstva ili je doma?i, te automatski doda novu robu na skladište.

Kalkulacijom omogu?eno Vam je da robu zadužite po nabavnoj ili prodajnoj cijeni, da rabat definirate po stavkama, te ukoliko imate nekakvih zavisnih troškova (prijevoz cestovni, pla?anje željeznice kojom je roba stigla, kurirskih službi i sl.) da ih unesete u kalkulaciju, a oni ?e se automatski podijeliti po stavkama.

KAMATE

I ovaj modul je sastavni dio kompletnog programskog paketa FiKSSus, ali može raditi i kao odvojena cjelina. Naime ovim modulom izra?unavate zatezne kamate i to ukoliko radi kao cjelina sa ostalim dijelovima FiKSSus-a onda Vam nudi listu ra?una pojedinog kupca da izaberete ra?un za koji pravite obra?un zateznih kamata. Dozvoljava Vam da proizvoljno unesete kamatnu stopu, a onda Vam izra?una kamatu po Vašoj stopi, zakonsku zateznu kamatu, te razliku izme?u te dvije kamate što ujedno ?ini i poreznu osnovicu.

KNJIGA IMPORTNIH I EXPORTNIH RA?UNA

Knjiga importnih i exportnih ra?una može funkcionirati kao samostalni program ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ovaj modul Vam omogu?ava da uvijek znate koliko ste dužni nekom inozemnom partneru, ili koliko je on Vama dužan, te kada isti?e valuta pla?anja deviznog ra?una, kao i to?no kada je i koliko pla?eno Vama ili inozemnom dobavlja?u. Ukoliko ovaj modul radi u sprezi sa FiKSSus-om, popunjavanjem deviznih izvoda (pla?anjem ra?una po deviznom izvodu, ...) automatski se ažurira i knjiga IM/EX.

KNJIGA ULAZNIH I IZLAZNIH RA?UNA

Knjiga ulaznih i izlaznih ra?una može funkcionirati kao samostalni program ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ovaj modul Vam omogu?ava da uvijek znate koliko ste dužni nekom partneru, ili koliko je on Vama dužan, te kada isti?e valuta pla?anja ra?una, kao i to?no kada je i koliko pla?eno Vama ili dobavlja?u.

Omogu?eni su pregledi i ispisi knjige svih ra?una, nepla?enih ra?una, ne pla?enih ra?una kojima je istekla valuta pla?anja, te nepla?enih ra?una koji su još unutar roka valute pla?anja.

Ukoliko ovaj modul radi u sprezi sa FiKSSus-om, automatski po popunjavanju izvoda (pla?anju ra?una po izvodu, ...) ažurira se i knjiga UF/IF, tako da je uvijek stanje to?no.

KNJIGOVODSTVENE KARTICE

Knijgovodstvene kartice je modul koji Vam služi za printanje grupa knjigovodstvenih kartica (npr. grupu svih dobavlja?a ili grupu svih kupaca).

KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstvo može funkcionirati kao samostalni program ili u sprezi sa svim ostalim dijelovima FiKSSus-a.

Ukoliko radi kao samostalni dio, omogu?eno Vam je sve ono što je potrebno za voditi knjigovodstvo, od izrade temeljnice, do pra?enja pojedinog konta osnovno ili analiti?ki, izrade bruto bilance i dnevnika knjiženja. Svi mogu?i pregledi i ispisi su dozvoljeni, pa tako imate uvid u sve što Vam je potrebno. No do punog izražaja ovaj modul dolazi tek u sprezi sa programskim paketom FiKSSus-om, jer se sve operacije koje radite na drugim modulima, automatski ocrtavaju i u knjigovodstvu, štede?i Vam tako vrijeme koje je potrebno da bi se nešto napravilo ru?no u knjigovodstvu. Npr. ukoliko napravite kalkulaciju automatski ?e Vam se u knjigovodstvu kreirati temeljnica UF ili IM (ulazna faktura ili importna faktura - zavisno da li je dobavlja? robe inozemni ili doma?i partner) sa svim stavkama temeljnice, kreiraju?i izlaznu fakturu, automatski ?e se kreirati IF (izlazna faktura) temeljnica sa svim stavkama, ... Vaše je samo da nakon toga pre?ete po tim temeljnicama i likvidirate ih, te time potvrdite i ujedno provjerite da li je temeljnica u redu.

MALOPRODAJA

Maloprodaja je modul koji je namjenjen poduze?ima koja u sklopu veleprodaje ponekad imaju i potrebu za maloprodajom. Ukoliko imate potrebu za stalnom maloprodajom molimo Vas pogledajte naš programski paket CASH BOX. Maloprodajni modul ima izdavanje ra?una, na kraju dana skidanje sa skladišta, te po zaklju?ku automatsko pravljenje maloprodajne kalkulacije te knjige popisa.

Ispis je prilago?en printanju u veleprodaji.

OBRAZAC 14

Obrazac 14 Vam služi za popunjavanje obrazaca pla?anja inozemnim partnerima, a u sebi ima definicije inozemnih poslovnih partnera, banaka sa kojih prebacuju sredstva i banaka u korist kojih se prebacuju sredstva, valuta.

OTPREMNICE

Otpremnice mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa predra?unima, skladištem i fakturama ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko otpremnice rade kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa predra?unima i skladištem, mogu?e je kreirati otpremnicu direktno iz predra?una sa svim ili samo nekim stavkama predra?una. Otpremnice imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, otpremnice ?e Vam same ponuditi rabat koji ste nazna?ili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na toj otpremnici odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati ve?i rabat, jednostavno ?ete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na ve?ini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati ve?i rabat, samo ?ete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Kad dodajete stavke na otpremnicu, program Vam automatski provjerava da li postoji takav proizvod na skladištu, te ukoliko ne postoji obavještava Vas. Otpremnice možete pregledavati po rednom broju, po kupcima ili po skladištima sa kojih ?e biti otpremana roba. Pregled stavki na otpremnici možete napraviti i bez da ulazite u promjenu otpremnice. Ispis otpremnice mogu?e je napraviti pojedina?no po rednom broju, po odre?enom kupcu, te ispis od neke otpremnice do neke druge otpremnice. U svakom trenutku znate koliko je cjelokupni iznos otpremnice, koliki je iznos rabata, koliki je iznos poreza (PDV-a), te koliki je ukupni iznos za naplatu. Na?in isporuke, rok pla?anja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve otpremnice, ali je naravno omogu?ena promjena podataka na svakoj otpremnici pojedina?no. Možete definirati više razli?itih tekstova (npr. Roba ostaje vlasništvo poduze?e XYZ do potpune isplate ra?una vezanog uz ovu otpremnicu.), pa po potrebi na otpremnicu stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca. Omogu?eno Vam je automatsko generiranje izdatnice sa skladišta, umanjivanje koli?ine robe na skladištu, te prenos u knjigovodstvo.

PREDRA?UNI

Predra?uni mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa otpremnicama i fakturama ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko predra?uni rade kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa otpremnicama, mogu?e je kreirati otpremnicu ili deviznu fakturu direktno iz predra?una sa svim ili samo nekim stavkama predra?una. Predra?uni imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, predra?uni ?e Vam sami ponuditi rabat koji ste nazna?ili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na tom predra?unu odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati ve?i rabat, jednostavno ?ete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na ve?ini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati ve?i rabat, samo ?ete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Predra?une možete pregledavati po rednom broju, po kupcima ili po skladištima sa kojih ?e biti otpremana roba. Pregled stavki na predra?unu možete napraviti i bez da ulazite u promjenu predra?una. Ispis predra?una mogu?e je napraviti pojedina?no po rednom broju, po odre?enom kupcu, te ispis od nekog predra?una do nekog drugog predra?una. U svakom trenutku znate koliko je cjelokupni iznos predra?una, koliki je iznos rabata, koliki je iznos poreza (PDV-a), te koliki je ukupni iznos za naplatu. Na?in isporuke, rok pla?anja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve predra?une, ali je naravno omogu?ena promjena podataka na svakom predra?unu pojedina?no. Možete definirati više razli?itih tekstova (npr. Kod uplate u poziv na broj upisati broj predra?una. ili Ukoliko uplatu ne izvršite u gore navedenom roku, ne rezerviramo robu.), pa po potrebi na predra?un stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca.

SKLADIŠTE

Skladište može funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa kalkulacijama, otpremnicama i knjigovodstvom ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko skladište radi kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa knjigovodstvom, mogu?e je automatsko kreiranje temeljnica u knjigovodstvu za prijem robe (primke) izdavanje robe (izdatnice), te za me?uskladišnice i radne naloge. U skladištu možete ru?no praviti primke za robu, ili ukoliko rade u sprezi sa kalkulacijama, pustiti da kalkulacije automatski naprave primku. Mogu?e je izdatnice raditi ru?no ili pustiti otpremnice da automatski naprave izdatnicu (ukoliko skladište rade u sprezi sa otpremnicama). U ovom modulu se rade i me?uskladišnice te radni nalozi. Mogu?e je voditi neograni?en broj skladišta. Za svaki artikl možete pogledati njegovu skladišnu karticu (kad je i koliko komada nekog artikla ušlo i izašlo sa skladišta, koliko je trenutno stanje tog artikla na skladištu, ...

Vrlo je jednostavno pregledati i isprintati stanje pojedinog skladišta.

ŠIFARNICI

Šifarnici mogu funkcionirati kao samostalni program u kojem vodite evidencije artikala, poslovnih partnera, kupaca, skladišta sl., ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

U šifarnicima imate mogu?nost dodavanja, brisanja i ažuriranja artikala, dobavlja?a, kupaca, jedinica mjere, mjesta, zaposlenih, skladišta, te tekstova.

- Za svaki artikl mogu?e je definirati šifru, skra?eni naziv, puni naziv, jedinicu mjere, pakovanje, grupu (npr. tekstil, prehrana, ...), zadanu cijenu, cijenu u DEM i cijenu u US$ šifru dobavlja?a, minimalnu koli?inu ispod koje ne bi smjela pasti zaliha na skladištu, kao i da li je taj artikl roba, proizvod, materijal ili usluga. Šifarnik artikala može se pretraživati po šifri, nazivu, po dobavlja?ima, jedinici mjere, vrsti artikla (roba, proizvod, ...), grupama (tekstil, prehrana, ...).

- Za svakog dobavlja?a mogu?e je definirati šifru, naziv, adresu, poštanski broj i mjesto, državu, mati?ni broj, žiro ra?une, telefone, mobitel, telefaxe, i napomenu. Šifarnik dobavlja?a mogu?e je pregledavati po šifri, nazivu kupca te mjestu u kojem se kupac nalazi.

- Za svakog kupca mogu?e je definirati šifru, naziv, adresu, poštanski broj i mjesto, državu, mati?ni broj, žiro ra?une, odobreni rabat, rabatnu grupu, rok pla?anja, telefone, mobitel, telefaxe, i napomenu. Šifarnik kupaca mogu?e je pregledavati po šifri, nazivu kupca te mjestu u kojem se kupac nalazi.

- Za svako mjesto možete definirati poštanski broj, naziv mjesta, te u kojoj je državi. Po svim ovim kriterijima možete i pregledavati šifarnik mjesta.

- Svaki radnik koji radi s programom trebao bi imati svoju oznaku tako da u svakom trenutku znate to?no tko je što napravio u programu. Ti podaci o radnicima upisuju se u šifarnik zaposlenih. Ovaj šifarnik možete pregledavati po šifri radnika ili po prezimenu i imenu radnika.

- Šifarnik skladišta služi za definiranje naziva skladišta, jedinstvene oznake skladišta, broja konta na koji se knjiže podaci za to skladište, vrstu skladišta (trgova?ka roba, proizvodi, materijali, ...), te na?in knjiženja (promet ili storno).

- U šifarnik tekstova upisujete oznake i tekstove koje ?ete koristiti za ispis na predra?unima, otpremnicama, fakturama, ...

ULAZNE FAKTURE BEZ ROBE

Ovaj modul kao i svi ostali može raditi kao samostalan modul ili u sklopu cjelokupnog programskog paketa FiKSSus. Njegova namjena je da se unesu ulazni ra?uni koji na sebi nemaju robu (ra?uni od: Elektre, Telekomunikacija, Vodoprivrede, Špedicije, transporta, i sl.

Ukoliko radi kao cjelina sa FiKSSus-om, omogu?eno je automatsko dodavanje u knjigovodstvo i popunjavanje knjige ulaznih ra?una.


UVJETI I NARUDŽBA

Ovaj program prodaje se "kakav je" odnosno, na našoj internet trgovini u mogu?nosti ste downloadati trial verziju (potpuno funkcionalnu verziju koja radi 30 dana) ovog programa i/ili kupiti punu verziju. Proizvo?a? odnosno tvrtka ILIGSOFT d.o.o. ne radi naknadne promjene za pojedinog kupca. Sve promijene koje se rade na programu isklju?ivo se rade ukoliko tvrtka ILIGSOFT d.o.o. smatra da su potrebne i/ili korisne ve?ini korisnika ovog programa, i isklju?ivo su volja proizvo?a?a!

 

Aktualno

Tisak na šalice
Tisak na šalice

Pored toga što je šalica dobar i jeftin na?in reklamiranja i stvaranja dobroga ugleda firme, šalica je uvijek na stolu i privla?i poglede kako Vašeg poslovnog partnera, tako i svih njegovih klijenata.

Više informacija.

INAKS

PDF iconPoštovani,
Tokom izrade projekta on line prodavnice za Agenciju Inaks iz Kragujevca, Srbija, izradili ste nam modul za procesuiranje platnih kartica Unicredit banke u Srbiji.
Na naše zadovoljstovo i pored oskudne tehni?ke dokumentacije koju ste imali od naše banke, modul ste uradili veoma uspešno i brzo. Pored toga niste zanemarili ni ostale tehni?ke elemente koji su omogu?ili napredniji i brži rad naše online prodavnice ?ija je osnovo OpenCart.
Posebno smo zadovoljni vašim odzivom na eventualne zastoje u razvojnom delu modula, koji su na brz i efikasan na?in otklanjani u najkra?em mogu?em roku.
Zbog ovakvog profesionalnog odnosa, odli?ne podrške i ostale online prodavnice koje budemo pokretali za naše klijente ili našu agenciju, izradu modula za procesing platnih kartica poveri?emo Vašem preduze?u. S poštovanjem.

Agencija Inaks, direktor
Dragan Timotijevi?

Autoškola TEMPRA

PDF iconOvim putem se zahvaljujemo na neizmjernoj poslovnoj profesionalnosti i vrhunskoj kvaliteti usluga.
"ILIGSOFT" d.o.o. kao naš dugogodišnji partner pronašao je izvrsna rješenja u uslugama web hostinga koje su zadovoljile sve naše potrebe. Preporu?ili bismo "ILIGSOFT" d.o.o. kao pouzdanog i pristupa?nog partnera, te smo uvjereni u uspješan nastavak poslovne suradnje kao i svih prijašnjih godina.
Srda?an pozdrav.

Direktor
Darko Sabo

Dom zdravlja Slavonski Brod

PDF iconZa pružanje usluga web hostinga odabrali smo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. prvenstveno zbog toga što smo u širini njihove ponude mogli odabrati optimalan paket usluga koji u potpunosti zadovoljava naše potrebe.
Tijekom poslovne suranje spoznali smo da osim široke ponude, tvrtku ILIGSOFT d.o.o. karakterizira i vrhunska kvaliteta korisni?ke podrške, brzina u otklanjanju problema, te iznimna susretljivost osoblja, stoga zadovoljni suradnjom, možemo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. preporu?iti kao pouzdanog, profesionalnog i korisniku prijateljski naklonjenog partnera.

Za Dom zdravlja Slavonski Brod
Ivan Baši?, dipl inf.

Hrvatski institut za povijest - SB

PDF iconPoštovani,
Ovim putem izražavamo našu najiskreniju zahvalnost na Vašoj iznimnoj poslovnoj profesionalnosti u pružanju usluga web hostinga s mnoštvom mail adresa koja se prije svega odnosi na vrhunsku kvalitetu podrške, brzinu reakcije tehni?ke podrške te zavidnu dostupnost usluge.
S uvjerenjem u nastavak uspješne poslovne suradnje,
Srda?an pozdrav,

Domagoj Maratovi?, v.r.
stru?ni suradnik u HIP SB

Naše poveznice

DOSTAVA.INFO

Skype:

Direktor:
Moj status
Tisak i izrada reklama:
Moj status