Napomena
IGRAONICA - programski paket namijenjen je vođenju igraonica i tvrtki sa sličnim djelatnostima Ispis

IGRAONICA - program za vođenje igraonica

U suradnji s nekoliko igraonica na području Brodsko-Posavske županije napravili smo program posebno prilagođen vođenju igraonica i sl. djelatnosti. U potpunosti smo prihvatili sve primjedbe i sugestije unijeli ih u naš program i tako napravili proizvod (program) koji zadovoljava i najzahtjevnije korisnike.

Download Preuzmi trial (vremenski ograničenu verziju programa)
kupovina Kupi program preko naše internet trgovine

Program je rađen za operativne sustave WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS XP ili WINDOWS VISTA što mu daje dodatne mogućnosi koje ne mogu imati DOS programi. Problem 2000-te godine riješen je, te samim tim investirate u budućnost. Velika brzina rada, u jednom trenutku više otvorenih članova (po potrebi se možete prebacivati s jednog otvorenog člana na drugog), neograničeni broj podataka koji su u vezi jedni s drugima (npr. neograničen broj kategorija po kojima se svrstavaju i određuju cijene igranja, neograničeni broj podataka koji su u vezi jedni s drugima (npr. neograničen broj kategorija po kojima se svrstavaju i određuju cijene igranja, neograničen broj igri i žanrova) samo su neke od mogućnosti našeg programa. Program je jednostavan za rad i vrlo se lagano njim služiti. Predefinirane funkcijske (F1, F2, F3, ..., F12) tipke pružaju dodatnu brzinu u radu. U program se ulazi tako da se izabire radnik koji trenutno radi u igraonici, te se upisuje njegova šifra. Ta mogućnost Vam dozvoljava da pratite točno što je i kada napravio koji od Vaših radnika, te da pojedinom radniku dozvolite ili ne pristup u neke dijelove programa, kao i brisanje nekih podataka. Sva pretraživanja su moguća po rednim brojevima, kodovima ili nazivima. U svakom trenutku znate koji su Vam članovi prekoračili dozvoljeni rok igranja, te ih možete opomenuti.

U svakom trenutku imate mogućnost uvida u sve račune. Svi podaci se automatizirano unose. Npr. ukoliko Vam član vraća neki film i nema dovoljno novca da plati film u cijelosti ili je zaboravio ponijeti novac, program Vas automatski pita da li želite da stavi preostalu sumu koju član duguje na dugovanje člana, te Vam printa potvrdu o dugovanju, koju član potpisuje. Kod unosa filma program Vas pita za naziv distributera te automatski postavlja datum isteka ugovora za film (po dužini trajanja ugovora za pojedinog distributera). U pregledu na kraju dana možete vidjeti koliko točno novca treba biti u blagajni, koliko Vam duguju i koliko su Vam prijašnjeg duga vratili, te koliko je traka iznajmljeno, a koliko stornirano. Na kraju dana vlasnik videoteke može napraviti automatsko prebacivanje u knjigu izdanih računa i u knjigu prometa, te tako te knjige koje zakonski moraju biti na mjestu u kojem se odvija djelatnost, više ne morate voditi ručno. Program u potpunosti radi s bar code čitačima, tako da je dodatno olakšan rad s njim. Veliki broj parametara koji se mogu definirati omogućuje Vam da program u potpunosti prilagodite Vašim potrebama. Možete raditi npr. i nagradne igre ili top liste, jer Vam program omogućava da odaberete period za koji Vam on izračuna koji je član podigao najviše traka, te koji je film u tom periodu najgledaniji. Sve podatke moguće je isprintati (koje je sve filmove član gledao, koji su filmovi u videoteci, a koji su vani, ugovor i karton člana, koje filmove nekog glumca posjeduje videoteka, koje filmove nekog režisera posjeduje videoteka , ...). Kad član zadužuje neki film program Vam automatski javi ukoliko je član gledao taj film i pita Vas da li želite da ponovo zaduži člana tim filmom.

Program Vam omogućuje rad s POS printerom, kao i rad s više printera, pa tako možete definirati koji će Vam printer služiti za ispis računa, potvrda, a koji za ispis ugovora, kataloga, ...). Možete definirati praznike za čije vrijeme videoteka ne radi (tako da se ne obračunavaju u cijenu iznajmljivanja), kako će vršiti obračun PDV-a (po svakom računu ili za cijeli dan sveukupno). Imate kompletan uvid u sve što je rađeno s programom, tko je radio, tko je što zadužio, tko što vratio, i sl. Tako Vam koristi npr. u vrijeme Vaše odsutnosti, ili ukoliko želite pratiti radnika, te ukoliko Vam se netko žali na neki račun, ili Vam kaže da nije podigao taj film i sl.


UVJETI I NARUDŽBA

Ovaj program prodaje se "kakav je" odnosno, na našoj internet trgovini u mogućnosti ste downloadati trial verziju (potpuno funkcionalnu verziju koja radi 30 dana) ovog programa i/ili kupiti punu verziju. Proizvođač odnosno tvrtka ILIGSOFT d.o.o. ne radi naknadne promjene za pojedinog kupca. Sve promijene koje se rade na programu isključivo se rade ukoliko tvrtka ILIGSOFT d.o.o. smatra da su potrebne i/ili korisne većini korisnika ovog programa, i isključivo su volja proizvođača!