Internet rjeenjaSve ve?im rastom internet trita i marketinga zahtjevi naih korisnika postajali su sve jasniji i orjentiraniji svojoj promidbi te ponudi svojih proizvoda i usluga na internetu. Na programerski i dizajnerski tim stru?njaka osposobljen je da u potpunosti odgovori svim zahtjevima naih korisnika, te u dogovoru s njima izradi internet stranice koje u potpunosti prezentiraju korisnikove zamisli.

Read more...
Top Panel
Četvrtak, 14 Studeni 2019
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Napomena
Greška
 • XML Parsing Error at 1:1696. Error 9: Invalid character

Programi

Sva naa programska rjeenja rade pod Windows OS-om.

Od samog po?etka razvoja naih programskih rjeenja, uvidjeli smo prednosti i jednostavnost koritenja Microsoft Windows operativnih sustava za korisnike, ako da smo sva svoja programska rjeenja gradili na toj platformi s najsigurnijim bazama podataka.

Pored naih standardnih (gotovih) programskih rjeenja, nai stru?njaci u mogu?nosti su izraditi Vam i specifi?na programska rjeenja po Vaim eljama i narudbama.

Pogledajte stranicu s naim programima.

Internet stranice

Posjedovanje vlastite web stranice se podrazumjeva ukoliko se bavite nekom djelatno?u, no to je i ujedno najjeftiniji na?in oglaavanja i pruanja informacija o Vama i Vaoj djelatnosti.
Pri odabiru kreatora Vae web stranice svakako obratite panju na njegove stranice i dotadanje radove jer loa web stranica moe biti kontraproduktivna i odbiti nove stranke i suradnike.

Na posljednjem webdev festivalu nominirali smo 3 web stranice koje smo napravili, i svaka je osvojila nagradu u svojoj kategoriji. Za internet trgovinu osvojili smo 1 mjesto, a za oglasnik i osobnu stranicu 2 mjesto. Ovakva reputacija svakako nas svrstava u kvalitetan odabir za izradu Vae internet stranice.

Pogledajte i druge nae radove.

VoIP telefonija

Previsoki su Vam trokovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaa uteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo jo od 2002. godine.

Obratite nam se s povjerenjem za implementaciju VoIP centrale i kompletnog rjeenja koje ?e u potpunosti odgovarati Vaim potrebama. Posjetite nau stranicu s detaljnijim informacijama.

Usluge

Konstantno nadopunjujemo djelatnosti kojima se bavimo, kao i usluge koje pruamo svojim korisnicima. Ovdje Vam navodimo samo one najbitnije:

 • Izrada programa
 • Izrada internet stranica
 • Hosting (smjetaj Vaih internet stranica na nae servere)
 • VoIP tehnologije (VoIP telefonija)
 • Punjenje i repariranje tonera za laserske printere
 • Prodaja informati?ke opreme, bijele tehnike, malih ku?anskih aparata, ... (preko web trgovine)
 • Postavljanje i odravanje mrea
 • Servis informati?ke opreme

Zastupstva

Programe, informati?ku opremu i ostale artikle moete kupiti svugdje, no uvijek se korisnici pitaju da li su kupili dovoljno kvalitetno i da li to stvarno odgovara njihovim potrebama. Stoga kako bismo naim korisnicima omogu?ili jednostavan odabir, kao i kvalitetnu tehni?ku podrku, uli smo u partnerske odnose s nekim kvalitetnim hrvatskim i stranim tvrtkama.
Tako smo partneri sa slijede?im tvrtkama:

 • Microsoft (software i hardware)
 • BitNet (antivirusni programi)
 • Pupilla (knjigovodstveni programi)
 • Fiskal1 (programi za fiskalizacijske blagajne)
VIDEOTEKA - programski paket namijenjen za vo?enje videoteka, video klubova i tvrtki sa sli?nim djelatnostima PDF Ispis E-mail

VIDEOTEKAU suradnji s nekoliko videoteka na podru?ju Brodsko-Posavske upanije napravili smo program posebno prilago?en vo?enju videoteka, cd-teka i sl. djelatnosti. U potpunosti smo prihvatili sve primjedbe i sugestije unijeli ih u na program i tako napravili proizvod (program) koji zadovoljava i najzahtjevnije korisnike.

Download Preuzmi trial (vremenski ograni?enu verziju programa)
kupovina Kupi program preko nae internet trgovine

Program je ra?en za operativne sustave WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT, WINDOWS 2000, WINDOWS XP ili WINDOWS VISTA to mu daje dodatne mogu?nosi koje ne mogu imati DOS programi. Problem 2000-te godine rijeen je, te samim tim investirate u budu?nost. Velika brzina rada, u jednom trenutku vie otvorenih ?lanova (kad jedan ?lan npr. vrati filmove i ostane izabirati nove, Vi moete otvoriti novog ?lana i njega zaduivati, razduivati, napla?ivati ili pak i njega ostaviti otvorenim, pa otvoriti novog, ..., a po potrebi se moete prebacivati s jednog otvorenog ?lana na drugog), neograni?eni broj podataka koji su u vezi jedni s drugima (npr. neograni?en broj kategorija po kojima se svrstavaju i odre?uju cijene filmova, neograni?en broj glumaca i reisera koji se mogu dodijeliti nekom filmu, ...) samo su neke od mogu?nosti naeg programa. Program je jednostavan za rad i vrlo se lagano njim sluiti. Predefinirane funkcijske (F1, F2, F3, ..., F12) tipke pruaju dodatnu brzinu u radu. U program se ulazi tako da se izabire radnik koji trenutno radi u videoteci, te se upisuje njegova ifra. Ta mogu?nost Vam dozvoljava da pratite to?no to je i kada napravio koji od Vaih radnika, te da pojedinom radniku dozvolite ili ne pristup u neke dijelove programa, kao i brisanje nekih podataka. Sva pretraivanja su mogu?a po rednim brojevima, kodovima ili nazivima. U svakom trenutku znate koji su Vam ?lanovi prekora?ili dozvoljeni rok za iznajmljivanje filmova, te im moete poslati opomene.

U mogu?nosti ste pregledati promet koji je napravio neki ?lan (isprintati ga ili eventualno, po potrebi, dati ?lanu popis svih filmova koje je gledao u vaoj videoteci), neki film ili pak pojedina kazeta, kao i koliko je zaradio pojedini film. U svakom trenutku imate mogu?nost uvida u sve ra?une, potvrde o dizanju filmova ili pak potvrde o dugovanjima ?lanova. Svi podaci se automatizirano unose. Npr. ukoliko Vam ?lan vra?a neki film i nema dovoljno novca da plati film u cijelosti ili je zaboravio ponijeti novac, program Vas automatski pita da li elite da stavi preostalu sumu koju ?lan duguje na dugovanje ?lana, te Vam printa potvrdu o dugovanju, koju ?lan potpisuje. Kod unosa filma program Vas pita za naziv distributera te automatski postavlja datum isteka ugovora za film (po duini trajanja ugovora za pojedinog distributera). U pregledu na kraju dana moete vidjeti koliko to?no novca treba biti u blagajni, koliko Vam duguju i koliko su Vam prijanjeg duga vratili, te koliko je traka iznajmljeno, a koliko stornirano. Na kraju dana vlasnik videoteke moe napraviti automatsko prebacivanje u knjigu izdanih ra?una i u knjigu prometa, te tako te knjige koje zakonski moraju biti na mjestu u kojem se odvija djelatnost, vie ne morate voditi ru?no. Program u potpunosti radi s bar code ?ita?ima, tako da je dodatno olakan rad s njim. Veliki broj parametara koji se mogu definirati omogu?uje Vam da program u potpunosti prilagodite Vaim potrebama. Moete raditi npr. i nagradne igre ili top liste, jer Vam program omogu?ava da odaberete period za koji Vam on izra?una koji je ?lan podigao najvie traka, te koji je film u tom periodu najgledaniji. Sve podatke mogu?e je isprintati (koje je sve filmove ?lan gledao, koji su filmovi u videoteci, a koji su vani, ugovor i karton ?lana, koje filmove nekog glumca posjeduje videoteka, koje filmove nekog reisera posjeduje videoteka , ...). Kad ?lan zaduuje neki film program Vam automatski javi ukoliko je ?lan gledao taj film i pita Vas da li elite d a ponovo zadui ?lana tim filmom.

Program Vam omogu?uje rad s POS printerom, kao i rad s vie printera, pa tako moete definirati koji ?e Vam printer sluiti za ispis ra?una, potvrda, a koji za ispis ugovora, kataloga, ...). Moete definirati praznike za ?ije vrijeme videoteka ne radi (tako da se ne obra?unavaju u cijenu iznajmljivanja), kako ?e vriti obra?un PDV-a (po svakom ra?unu ili za cijeli dan sveukupno). Imate kompletan uvid u sve to je ra?eno s programom, tko je radio, tko je to zaduio, tko to vratio, i sl. Tako Vam koristi npr. u vrijeme Vae odsutnosti, ili ukoliko elite pratiti radnika, te ukoliko Vam se netko ali na neki ra?un, ili Vam kae da nije podigao taj film i sl.


UVJETI I NARUDBA

Ovaj program prodaje se "kakav je" odnosno, na naoj internet trgovini u mogu?nosti ste downloadati trial verziju (potpuno funkcionalnu verziju koja radi 30 dana) ovog programa i/ili kupiti punu verziju. Proizvo?a? odnosno tvrtka ILIGSOFT d.o.o. ne radi naknadne promjene za pojedinog kupca. Sve promijene koje se rade na programu isklju?ivo se rade ukoliko tvrtka ILIGSOFT d.o.o. smatra da su potrebne i/ili korisne ve?ini korisnika ovog programa, i isklju?ivo su volja proizvo?a?a!

 

Aktualno

Samoljepljiva folija
Samoljepljiva folija

Reklama je oduvijek bila pola posla, jo ako je u pokretu (na automobilu, skuteru, i sl.), pa ju svi vide, ...Logotipi i/ili reklamni natpisi na izlozima, automobilima, kamionima, ceradama, sl.

Vie informacija.

INAKS

PDF iconPotovani,
Tokom izrade projekta on line prodavnice za Agenciju Inaks iz Kragujevca, Srbija, izradili ste nam modul za procesuiranje platnih kartica Unicredit banke u Srbiji.
Na nae zadovoljstovo i pored oskudne tehni?ke dokumentacije koju ste imali od nae banke, modul ste uradili veoma uspeno i brzo. Pored toga niste zanemarili ni ostale tehni?ke elemente koji su omogu?ili napredniji i bri rad nae online prodavnice ?ija je osnovo OpenCart.
Posebno smo zadovoljni vaim odzivom na eventualne zastoje u razvojnom delu modula, koji su na brz i efikasan na?in otklanjani u najkra?em mogu?em roku.
Zbog ovakvog profesionalnog odnosa, odli?ne podrke i ostale online prodavnice koje budemo pokretali za nae klijente ili nau agenciju, izradu modula za procesing platnih kartica poveri?emo Vaem preduze?u. S potovanjem.

Agencija Inaks, direktor
Dragan Timotijevi?

Autokola TEMPRA

PDF iconOvim putem se zahvaljujemo na neizmjernoj poslovnoj profesionalnosti i vrhunskoj kvaliteti usluga.
"ILIGSOFT" d.o.o. kao na dugogodinji partner pronaao je izvrsna rjeenja u uslugama web hostinga koje su zadovoljile sve nae potrebe. Preporu?ili bismo "ILIGSOFT" d.o.o. kao pouzdanog i pristupa?nog partnera, te smo uvjereni u uspjean nastavak poslovne suradnje kao i svih prijanjih godina.
Srda?an pozdrav.

Direktor
Darko Sabo

Dom zdravlja Slavonski Brod

PDF iconZa pruanje usluga web hostinga odabrali smo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. prvenstveno zbog toga to smo u irini njihove ponude mogli odabrati optimalan paket usluga koji u potpunosti zadovoljava nae potrebe.
Tijekom poslovne suranje spoznali smo da osim iroke ponude, tvrtku ILIGSOFT d.o.o. karakterizira i vrhunska kvaliteta korisni?ke podrke, brzina u otklanjanju problema, te iznimna susretljivost osoblja, stoga zadovoljni suradnjom, moemo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. preporu?iti kao pouzdanog, profesionalnog i korisniku prijateljski naklonjenog partnera.

Za Dom zdravlja Slavonski Brod
Ivan Bai?, dipl inf.

Hrvatski institut za povijest - SB

PDF iconPotovani,
Ovim putem izraavamo nau najiskreniju zahvalnost na Vaoj iznimnoj poslovnoj profesionalnosti u pruanju usluga web hostinga s mnotvom mail adresa koja se prije svega odnosi na vrhunsku kvalitetu podrke, brzinu reakcije tehni?ke podrke te zavidnu dostupnost usluge.
S uvjerenjem u nastavak uspjene poslovne suradnje,
Srda?an pozdrav,

Domagoj Maratovi?, v.r.
stru?ni suradnik u HIP SB

Nae poveznice

DOSTAVA.INFO

Skype:

Direktor:
Moj status
Tisak i izrada reklama:
Moj status