Internet rješenjaSve ve?im rastom internet tržišta i marketinga zahtjevi naših korisnika postajali su sve jasniji i orjentiraniji svojoj promidžbi te ponudi svojih proizvoda i usluga na internetu. Naš programerski i dizajnerski tim stru?njaka osposobljen je da u potpunosti odgovori svim zahtjevima naših korisnika, te u dogovoru s njima izradi internet stranice koje u potpunosti prezentiraju korisnikove zamisli.

Read more...
Top Panel
Srijeda, 13 Studeni 2019
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Napomena
Greška
 • XML Parsing Error at 1:1696. Error 9: Invalid character

Programi

Sva naša programska rješenja rade pod Windows OS-om.

Od samog po?etka razvoja naših programskih rješenja, uvidjeli smo prednosti i jednostavnost korištenja Microsoft Windows operativnih sustava za korisnike, ako da smo sva svoja programska rješenja gradili na toj platformi s najsigurnijim bazama podataka.

Pored naših standardnih (gotovih) programskih rješenja, naši stru?njaci u mogu?nosti su izraditi Vam i specifi?na programska rješenja po Vašim željama i narudžbama.

Pogledajte stranicu s našim programima.

Internet stranice

Posjedovanje vlastite web stranice se podrazumjeva ukoliko se bavite nekom djelatnoš?u, no to je i ujedno najjeftiniji na?in oglašavanja i pružanja informacija o Vama i Vašoj djelatnosti.
Pri odabiru kreatora Vaše web stranice svakako obratite pažnju na njegove stranice i dotadašnje radove jer loša web stranica može biti kontraproduktivna i odbiti nove stranke i suradnike.

Na posljednjem webdev festivalu nominirali smo 3 web stranice koje smo napravili, i svaka je osvojila nagradu u svojoj kategoriji. Za internet trgovinu osvojili smo 1 mjesto, a za oglasnik i osobnu stranicu 2 mjesto. Ovakva reputacija svakako nas svrstava u kvalitetan odabir za izradu Vaše internet stranice.

Pogledajte i druge naše radove.

VoIP telefonija

Previsoki su Vam troškovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaša ušteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo još od 2002. godine.

Obratite nam se s povjerenjem za implementaciju VoIP centrale i kompletnog rješenja koje ?e u potpunosti odgovarati Vašim potrebama. Posjetite našu stranicu s detaljnijim informacijama.

Usluge

Konstantno nadopunjujemo djelatnosti kojima se bavimo, kao i usluge koje pružamo svojim korisnicima. Ovdje Vam navodimo samo one najbitnije:

 • Izrada programa
 • Izrada internet stranica
 • Hosting (smještaj Vaših internet stranica na naše servere)
 • VoIP tehnologije (VoIP telefonija)
 • Punjenje i repariranje tonera za laserske printere
 • Prodaja informati?ke opreme, bijele tehnike, malih ku?anskih aparata, ... (preko web trgovine)
 • Postavljanje i održavanje mreža
 • Servis informati?ke opreme

Zastupstva

Programe, informati?ku opremu i ostale artikle možete kupiti svugdje, no uvijek se korisnici pitaju da li su kupili dovoljno kvalitetno i da li to stvarno odgovara njihovim potrebama. Stoga kako bismo našim korisnicima omogu?ili jednostavan odabir, kao i kvalitetnu tehni?ku podršku, ušli smo u partnerske odnose s nekim kvalitetnim hrvatskim i stranim tvrtkama.
Tako smo partneri sa slijede?im tvrtkama:

 • Microsoft (software i hardware)
 • BitNet (antivirusni programi)
 • Pupilla (knjigovodstveni programi)
 • Fiskal1 (programi za fiskalizacijske blagajne)
Punjenje i repariranje tonera PDF Ispis E-mail

PUNJENJE I REPARIRANJE TONERA

Ambalaža za punjenje toneraZašto smo se odlu?ili na punjenje i repariranje tonera?

Kako bismo našim korisnicima omogu?ili ispis na njihovim printerima uz istu kvalitetu kao što im nude i originalni toneri, a za cijenu, u nekim slu?ajevima, nižu i do 50%, prije nekoliko godina kupili smo tehnologiju za punjenje tonera, te kontaktirali najve?e svjetske proizvo?a?e tonera i kona?no po?eli uvoziti vrhunski prah. Vremenom se pokazalo da je takva strategija bila ispravna, jer smo Vam na taj na?in zajam?ili visoku kvaliteta i izvrstan otisak uz drasti?no nižu cijenu.

Pošto stalno ulažemo u nove tehnologije, sredinom 2003. godine kupili smo najmoderniju opremu i tehnologiju za punjenje, proizvodnju i repariranje tonera za laserske printere, te smo pokrenuli proizvodnju repariranih tonera za laserske pisa?e i fotokopirne ure?aje. Kod našeg postupka reparacije posebnim tehnološkim postupkom utvr?uje se kvaliteta bubnja na tonerima, te ukoliko se uo?i i najmanji nedostatak, bubanj se mijenja, odnosno stavlja novi, što u kona?nici zna?i da od originalnog tonera ostaje samo plasti?na kutija, a svi ostali dijelovi se mijenjaju. Naravno, kvalitetu tonera ne odre?uje samo izmjena bubnja i nekih dijelova unutar tonera, nego i kvaliteta samog praha kojim se pune toneri. Stoga mi uvozimo i naše tonere repariramo samo originalnim prahom, te time osiguravamo vrhunsku kvalitetu identi?nu originalnim tonerima (od proizvo?a?a printera), a po puno povoljnijim cijenama. Na sve tonere koji se repariraju kod nas dajemo 10-dnevno jamstno (identi?no kao što to ?ine i proizvo?a?i originalnih tonera), a svaki toner premazan je zaštitnim slojem i puderom koji ga štiti od vlage i vanjskih utjecaja pri dužem stajanju.

Žele?i svoju kvalitetu u?inili prepoznatljivom, sve naše tonere zapakirali smo u vakumirane crne neprozirne vre?ice (radi spre?avanja vanjskih utjecaja) sa zašti?enim zlatnim logotipom, te u svoju ambalažu sa zašti?enim imenom LaserTop (koji je ujedno i naš brand) te izgledom ambalaže.

Punjenje i repariranje tonera je postupak i tehni?ki proces procjene toner kazete, otvaranja kazete, detaljnog ?iš?enja (usisavanja, ispuhavanja, poliranja), zamjene dijelova (opti?ki bubanj, wiper blade, doctor blade) i ugradnje, po potrebi, novog ?ipa.

Nakon toga potpuno o?iš?ena toner kazeta se puni originalnim prahom odgovaraju?eg tipa granulacije za odre?eni model laserskog printera.

Poslije spomenutih postupaka, toner kazeta se testira na laserskom pisa?u gdje mora zadovoljiti sve testove ispisa, te se nakon zadovoljenog rada smatra ispravnom i sposobnom za uporabu.


GARANCIJA I JAMSTVO

Punjenje tonera - garancija i jamstvoPunjeni i reparirani toneri imaju garanciju na ispravan rad, broj odštampanih strana i kvalitet štampe.

 

 

Aktualno

Tisak na šalice
Tisak na šalice

Pored toga što je šalica dobar i jeftin na?in reklamiranja i stvaranja dobroga ugleda firme, šalica je uvijek na stolu i privla?i poglede kako Vašeg poslovnog partnera, tako i svih njegovih klijenata.

Više informacija.

INAKS

PDF iconPoštovani,
Tokom izrade projekta on line prodavnice za Agenciju Inaks iz Kragujevca, Srbija, izradili ste nam modul za procesuiranje platnih kartica Unicredit banke u Srbiji.
Na naše zadovoljstovo i pored oskudne tehni?ke dokumentacije koju ste imali od naše banke, modul ste uradili veoma uspešno i brzo. Pored toga niste zanemarili ni ostale tehni?ke elemente koji su omogu?ili napredniji i brži rad naše online prodavnice ?ija je osnovo OpenCart.
Posebno smo zadovoljni vašim odzivom na eventualne zastoje u razvojnom delu modula, koji su na brz i efikasan na?in otklanjani u najkra?em mogu?em roku.
Zbog ovakvog profesionalnog odnosa, odli?ne podrške i ostale online prodavnice koje budemo pokretali za naše klijente ili našu agenciju, izradu modula za procesing platnih kartica poveri?emo Vašem preduze?u. S poštovanjem.

Agencija Inaks, direktor
Dragan Timotijevi?

Autoškola TEMPRA

PDF iconOvim putem se zahvaljujemo na neizmjernoj poslovnoj profesionalnosti i vrhunskoj kvaliteti usluga.
"ILIGSOFT" d.o.o. kao naš dugogodišnji partner pronašao je izvrsna rješenja u uslugama web hostinga koje su zadovoljile sve naše potrebe. Preporu?ili bismo "ILIGSOFT" d.o.o. kao pouzdanog i pristupa?nog partnera, te smo uvjereni u uspješan nastavak poslovne suradnje kao i svih prijašnjih godina.
Srda?an pozdrav.

Direktor
Darko Sabo

Dom zdravlja Slavonski Brod

PDF iconZa pružanje usluga web hostinga odabrali smo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. prvenstveno zbog toga što smo u širini njihove ponude mogli odabrati optimalan paket usluga koji u potpunosti zadovoljava naše potrebe.
Tijekom poslovne suranje spoznali smo da osim široke ponude, tvrtku ILIGSOFT d.o.o. karakterizira i vrhunska kvaliteta korisni?ke podrške, brzina u otklanjanju problema, te iznimna susretljivost osoblja, stoga zadovoljni suradnjom, možemo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. preporu?iti kao pouzdanog, profesionalnog i korisniku prijateljski naklonjenog partnera.

Za Dom zdravlja Slavonski Brod
Ivan Baši?, dipl inf.

Hrvatski institut za povijest - SB

PDF iconPoštovani,
Ovim putem izražavamo našu najiskreniju zahvalnost na Vašoj iznimnoj poslovnoj profesionalnosti u pružanju usluga web hostinga s mnoštvom mail adresa koja se prije svega odnosi na vrhunsku kvalitetu podrške, brzinu reakcije tehni?ke podrške te zavidnu dostupnost usluge.
S uvjerenjem u nastavak uspješne poslovne suradnje,
Srda?an pozdrav,

Domagoj Maratovi?, v.r.
stru?ni suradnik u HIP SB

Naše poveznice

DOSTAVA.INFO

Skype:

Direktor:
Moj status
Tisak i izrada reklama:
Moj status