Internet rjeenjaSve ve?im rastom internet trita i marketinga zahtjevi naih korisnika postajali su sve jasniji i orjentiraniji svojoj promidbi te ponudi svojih proizvoda i usluga na internetu. Na programerski i dizajnerski tim stru?njaka osposobljen je da u potpunosti odgovori svim zahtjevima naih korisnika, te u dogovoru s njima izradi internet stranice koje u potpunosti prezentiraju korisnikove zamisli.

Read more...
Top Panel
Četvrtak, 14 Studeni 2019
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Napomena
Greška
 • XML Parsing Error at 1:1696. Error 9: Invalid character

Programi

Sva naa programska rjeenja rade pod Windows OS-om.

Od samog po?etka razvoja naih programskih rjeenja, uvidjeli smo prednosti i jednostavnost koritenja Microsoft Windows operativnih sustava za korisnike, ako da smo sva svoja programska rjeenja gradili na toj platformi s najsigurnijim bazama podataka.

Pored naih standardnih (gotovih) programskih rjeenja, nai stru?njaci u mogu?nosti su izraditi Vam i specifi?na programska rjeenja po Vaim eljama i narudbama.

Pogledajte stranicu s naim programima.

Internet stranice

Posjedovanje vlastite web stranice se podrazumjeva ukoliko se bavite nekom djelatno?u, no to je i ujedno najjeftiniji na?in oglaavanja i pruanja informacija o Vama i Vaoj djelatnosti.
Pri odabiru kreatora Vae web stranice svakako obratite panju na njegove stranice i dotadanje radove jer loa web stranica moe biti kontraproduktivna i odbiti nove stranke i suradnike.

Na posljednjem webdev festivalu nominirali smo 3 web stranice koje smo napravili, i svaka je osvojila nagradu u svojoj kategoriji. Za internet trgovinu osvojili smo 1 mjesto, a za oglasnik i osobnu stranicu 2 mjesto. Ovakva reputacija svakako nas svrstava u kvalitetan odabir za izradu Vae internet stranice.

Pogledajte i druge nae radove.

VoIP telefonija

Previsoki su Vam trokovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaa uteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo jo od 2002. godine.

Obratite nam se s povjerenjem za implementaciju VoIP centrale i kompletnog rjeenja koje ?e u potpunosti odgovarati Vaim potrebama. Posjetite nau stranicu s detaljnijim informacijama.

Usluge

Konstantno nadopunjujemo djelatnosti kojima se bavimo, kao i usluge koje pruamo svojim korisnicima. Ovdje Vam navodimo samo one najbitnije:

 • Izrada programa
 • Izrada internet stranica
 • Hosting (smjetaj Vaih internet stranica na nae servere)
 • VoIP tehnologije (VoIP telefonija)
 • Punjenje i repariranje tonera za laserske printere
 • Prodaja informati?ke opreme, bijele tehnike, malih ku?anskih aparata, ... (preko web trgovine)
 • Postavljanje i odravanje mrea
 • Servis informati?ke opreme

Zastupstva

Programe, informati?ku opremu i ostale artikle moete kupiti svugdje, no uvijek se korisnici pitaju da li su kupili dovoljno kvalitetno i da li to stvarno odgovara njihovim potrebama. Stoga kako bismo naim korisnicima omogu?ili jednostavan odabir, kao i kvalitetnu tehni?ku podrku, uli smo u partnerske odnose s nekim kvalitetnim hrvatskim i stranim tvrtkama.
Tako smo partneri sa slijede?im tvrtkama:

 • Microsoft (software i hardware)
 • BitNet (antivirusni programi)
 • Pupilla (knjigovodstveni programi)
 • Fiskal1 (programi za fiskalizacijske blagajne)
Tisak na majice PDF Ispis E-mail

TISAK NA MAJICE

Uvidjevi da sve vie tvrtki i osoba trai reklamne/promidbene materijale koji nisu kratkog vijeka trajanja, nego dogoro?no upu?uju korisnika na Vas, u nau ponudu usluga uvrstili smo i tisak na alice.Ukoliko poklonite poslovnom partneru alicu s Vaim logotipom ili reklmamom, sigurni smo da niste mogli napraviti bolji potez. Naime, pored toga to je to dobar i jeftin na?in reklamiranja i stvaranja dobroga ugleda firme, alica je uvijek na stolu i privla?i poglede kako Vaeg poslovnog partnera, tako i svih njegovih klijenata.

Tisak na majice

?esto se zna dogoditi da vam nije potrebna ve?a koli?ina majica, dresova, kapa, radnih odijela, kiobrana ili nekih drugih tekstilnih proizvoda ve? samo par komada, ili va sportski klub eli dresove takve, da na svakom od njih pie ime igra?a i njegov broj ili pak maturanti ele istaknuti svoja obiljeja. U tom slu?aju ova tehnika tiska je vrlo ekonomi?na.

Termotisak je idealna metoda kako za velike, tako i za manje naklade. Rezultati koji se mogu posti?i na ovaj na?in su visoka kvaliteta i velika trajnost sa prihvatljivom cijenom u usporedbi sa sitotiskom. Aplicirana na tekstil termofolija izgleda sjajno, dugo traje i ne puca tijekom viestrukog pranja i gla?anja.

U mogu?nosti smo otisnuti Vam sve to poelite - od logotipa i/ili reklame Vae firme pa sve do raznih slika (Vaeg partnera, djeteta, mjesta ili bilo kojeg drugog motiva).

Tako majice postaju idealan i atraktivan poklon kojim moete razveseliti osobu u svim prigodama ili kao poklom poslovnim partnerima.

Uz pomo? ra?unala, termo strojeva i tiska, nanosimo eljeni motiv na majice, te tako majica dobiva novi izrazito lijep izgled i postaje potpuno novi proizvod.

Vau elju ili viziju prebacit ?emo na majicu, a ukoliko trebate i stru?ni savjet pri odabiru ili izradi motiva kojim elite oslikati alicu, nai stru?njaci stoje Vam na raspolaganju.


Ve? sad, ako ste na stalni korisnik, imate mogu?nost dostavljati nam materijale putem maila ili Skype-a, a uskoro planiramo uvesti i dodatnu uslugu za nae klijente koja ?e Vam dodatno utediti vrijeme. Radi se o dostavi gotovih materijala na Vau lokaciju. Za detalje, molimo, nazovite ili nas kontaktirajte putem Skype-a na:

Moj status


NA?INI OTISKIVANJA NA MAJICE


Postoje 4 na?ina otiskivanja na majicu:

 1. Preslika?
 2. Termotisak folijom
 3. Ispis direktno na majicu
 4. Sitotisak

Njihov redoslijed predstavlja ujedno i redoslijed jednostavnosti odnosno sloenosti izrade kao i stupanj kvalitete a time i cijene.

Preslika?

Preslika? je posebno predoslojeni dvoslojni papir na koji se printa motiv koji se eli prenijeti na majicu. Dolazi u formatu A4 odnosno A3 (manje zastupljen) ve?i format je skuplji. Nadalje, postoje preslika?i za bijele majice kao i preslika?i za tamne (?itaj sve ostale) majice onaj za tamne majice je skuplji. Daljnja relevantna podjela preslika?a jest na one za laserski pisa? te na one za ink jet pisa?. Preslika?i s inkjet preslika?em daju kontrastnije i izraenije boje, no troe pak vie tinte, pa je ispis skuplji.

Jednom isprintani 'piglirani' motiv se stavlja na majicu u termo preu te se motiv prenosi na majicu termo postupkom. Nakon toga se papir nosa? odvoji a na majici ostaje sloj preslika?a s bojom.

Prijenos preslika?a na majicu je mogu? i obi?nom kuhinjskom peglom. Motiv dimenzije A4 se ravnomjerno pegla cca 120 sekundi.

Prednosti: jednostavna izrada, viebojni motiv, veliki kontrast boja, mala cijena pojedina?ne izrade.

Mane: preslika? na majici djeluje kao naljepnica pa na tom mjestu nema prozra?nosti, pucanje nakon vie pranja, oprez prilikom peglanja (peglanje preokrenuto).

Odravanje: prati na temperaturi do 30 stupnjeva. Ne suiti u suilici rublja. Majicu peglati preokrenutu izvana prema unutra.

Termotisak folijom

Pod pojmom 'folija' se podrazumijeva dvoslojni materijal koji dolazi u rolama i koji se sastoji od folije te njenog nosa?a.

Kod ovog na?ina tiska motiv kojeg elimo otisnuti mora biti u vektorskom obliku odnosno pretvoren u krivulje. Tako prire?en motiv se najprije mora izrezati u rezalici nakon ?ega se viak folije odstrani a preostali dio onaj kojeg elimo prebaciti na majicu se stavlja na eljeno mjesto na majici a oboje pak u termo preu. Nakon otiskivanja se nosa? folije odstrani i tisak je gotov.

Prednosti: trajnost tiska, ugodan doivljaj, kombinacija boja i podloge.

Mane: ograni?ena paleta boja folije, priprema motiva, viebojni motivi mogu?i iz vie folija a svaka se ra?una posebno.

Odravanje: prati na temperaturi do 60 stupnjeva. Ne suiti u suilici rublja. Majicu peglati preokrenutu izvana prema unutra.

Ispis direktno na majicu

Da, suvremena tehnologija je ponudila i to pisa? za direktan ispis na tkaninu odnosno majicu. Printa se na isti na?in kao i na papir, po principu WYSIWYG odnosno onako kako je na ekranu tako ?e biti i na majici. Maksimalni format ispisa je A3. Motiv je potrebno prethodno prirediti na na?in da bude u TIF formatu, 300 dpi rezolucije, CMYK, i to je to.

Prednosti: viebojni motiv, trajnost otiska, materijal zadrava prozra?nost.

Mane: mogu?a odstupanja boje, bijelu majicu nije preporu?ljivo iskuhavati.

Odravanje: prati na temperaturi do 60 stupnjeva. Ne suiti u suilici rublja. Majicu peglati preokrenutu izvana prema unutra.

Sitotisak

Ovaj na?in tiska je i najstariji poznati na?in otiskivanja na majicu. Nudi najbolji i najtrajniji otisak jer su boje kojima se tiska tih kvaliteta. Mogu?e iskuhavanje bez posljedica za otisak. No ovaj je na?in tiska prvenstveno namijenjen velikim serijama (ve?im od 100) majica s istim motivom, jer je za manje koli?ine preskup.

Odravanje: prati na temperaturi do 95 stupnjeva. Ne suiti u suilici rublja. Majicu peglati preokrenutu izvana prema unutra.

Jo neto o tisku na majice...

Tisak na tamne majice odnosno bolje re?eno na sve osim bijele je skuplji jer su i sve majice osim bijele skuplje u nabavi. Osim toga, kod preslika?a je potrebno nabaviti skuplji preslika? za tisak na tamnu majicu a kod ispisa na tamnu majicu je postupak sloeniji jer se mjesto otiska mora predoslojiti fiksirom a nakon toga nanijeti sloj bijele boje.

Obostrani tisak ili tisak na vie mjesta na majici se tretira kao zaseban otisak a sukladno time se i napla?uje, dodue neto manje ali ipak.

 

Aktualno

Samoljepljiva folija
Samoljepljiva folija

Reklama je oduvijek bila pola posla, jo ako je u pokretu (na automobilu, skuteru, i sl.), pa ju svi vide, ...Logotipi i/ili reklamni natpisi na izlozima, automobilima, kamionima, ceradama, sl.

Vie informacija.

INAKS

PDF iconPotovani,
Tokom izrade projekta on line prodavnice za Agenciju Inaks iz Kragujevca, Srbija, izradili ste nam modul za procesuiranje platnih kartica Unicredit banke u Srbiji.
Na nae zadovoljstovo i pored oskudne tehni?ke dokumentacije koju ste imali od nae banke, modul ste uradili veoma uspeno i brzo. Pored toga niste zanemarili ni ostale tehni?ke elemente koji su omogu?ili napredniji i bri rad nae online prodavnice ?ija je osnovo OpenCart.
Posebno smo zadovoljni vaim odzivom na eventualne zastoje u razvojnom delu modula, koji su na brz i efikasan na?in otklanjani u najkra?em mogu?em roku.
Zbog ovakvog profesionalnog odnosa, odli?ne podrke i ostale online prodavnice koje budemo pokretali za nae klijente ili nau agenciju, izradu modula za procesing platnih kartica poveri?emo Vaem preduze?u. S potovanjem.

Agencija Inaks, direktor
Dragan Timotijevi?

Autokola TEMPRA

PDF iconOvim putem se zahvaljujemo na neizmjernoj poslovnoj profesionalnosti i vrhunskoj kvaliteti usluga.
"ILIGSOFT" d.o.o. kao na dugogodinji partner pronaao je izvrsna rjeenja u uslugama web hostinga koje su zadovoljile sve nae potrebe. Preporu?ili bismo "ILIGSOFT" d.o.o. kao pouzdanog i pristupa?nog partnera, te smo uvjereni u uspjean nastavak poslovne suradnje kao i svih prijanjih godina.
Srda?an pozdrav.

Direktor
Darko Sabo

Dom zdravlja Slavonski Brod

PDF iconZa pruanje usluga web hostinga odabrali smo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. prvenstveno zbog toga to smo u irini njihove ponude mogli odabrati optimalan paket usluga koji u potpunosti zadovoljava nae potrebe.
Tijekom poslovne suranje spoznali smo da osim iroke ponude, tvrtku ILIGSOFT d.o.o. karakterizira i vrhunska kvaliteta korisni?ke podrke, brzina u otklanjanju problema, te iznimna susretljivost osoblja, stoga zadovoljni suradnjom, moemo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. preporu?iti kao pouzdanog, profesionalnog i korisniku prijateljski naklonjenog partnera.

Za Dom zdravlja Slavonski Brod
Ivan Bai?, dipl inf.

Hrvatski institut za povijest - SB

PDF iconPotovani,
Ovim putem izraavamo nau najiskreniju zahvalnost na Vaoj iznimnoj poslovnoj profesionalnosti u pruanju usluga web hostinga s mnotvom mail adresa koja se prije svega odnosi na vrhunsku kvalitetu podrke, brzinu reakcije tehni?ke podrke te zavidnu dostupnost usluge.
S uvjerenjem u nastavak uspjene poslovne suradnje,
Srda?an pozdrav,

Domagoj Maratovi?, v.r.
stru?ni suradnik u HIP SB

Nae poveznice

DOSTAVA.INFO

Skype:

Direktor:
Moj status
Tisak i izrada reklama:
Moj status