Napomena
PUPILLA - poslovno / knjigovodstveni program (SYNESIS) Ispis

Synesis zastupstvoele?i svojim klijentima ponuditifinancijski pristupa?no, akvalitetno programsko rjeenje za potrebe njihove firme, testirali smo izuzetno velik broj poslovno/knjigovodstvenih programa odlu?ili se za jedan od najboljih i najrasprostranjenijih poslovno/knjigovodstvenih programa sa izvrsnom tehni?kom i ra?unovodstvenom pomo?i - program Synesis proizvo?a?a PUPILLA d.o.o. Odlikuju ga jednostavnost koritenja, te koegzistentnost i modularnost. Naime, isto su?elje provla?i se kroz sve module programa, a moduli se mogu kupovati i integrirati nezavisno jedan od drugog.

Osnovni modul programa mogu?e je kupiti i u 2 razli?ite verzije, a od toga ovisi i sama funkcionalnost programa. Tako, postoji obi?na verzija u kojoj svatko tko radi na programu ima uvida u sve dokumente/izvjetaje, kao i mogu?nost izmjene svakog dokumenta, te profesionalna verzija koja omogu?uje kako dodjelu prava pristupa za svakog pojedinog korisnika za svaku pojedinu vrstu dokumenta i/ili izvjetaja, tako i pra?enje tko je i to radio u samom programu, te koje je dokumente kreirao/mijenjao.Kod rada u Synesisu niste ni na koji na?in ograni?eni.Moete otvoriti i voditi neograni?en broj knjiga (poduze?a/obrta) - vrlo pogodno za knjigovodstvene servise.Koli?ina podataka koju moete unijeti je neograni?ena. Program moete instalirati na neograni?en broj ra?unala u poduze?u - nema nadoplata za svako ra?unalo.Nove poslovne godine otvarate sami, bez dodatnih pla?anja.

Nakon testiranja i odabira programa, sa tvrtkom PUPILLA d.o.o. dogovoreno je partnerstvo, kako u prodaji, tako i u tehni?koj podrci naim korisnicima programa Synesis. Stoga, ukoliko imate potrebe za povoljnim vrhunskim poslovno/knjigovodstvenim programom, slobodno nas kontaktirajte, ili pogledajte/naru?ite programski paket preko nae internet trgovine i to na sljede?im linkovima:

Synesis - osnovni modul bez kontrole prava pristupa, te pra?enja tko je to napravio u programu

Synesis PRO - osnovni modul sakontrolom prava pristupa, te pra?enjima tko je to napravio u programu

Linkovi Vas vodena osnovni modul, a na istoj stranici, neto nie, potrebno je odabrati i ostale module koji odgovaraju potrebama Vae firme.

Naa internet trgovina www.global.hr, na koju ?ete biti preusmjereni klikom na jedan od gore odabranih modula, 100% je sigurna, i posjeduje sve potrebne SSL (sigurnosne certifikate), kao i odobrenja od banaka i karti?arskih ku?a, pa stoga, ukoliko imate potrebu za ovim poslovno/knjigovodstvenim programom, slobodno moete izvriti kupnju i putem interneta, te platiti jednom od kreditnih kartica. Ukoliko ste i dalje skeptik, slobodno nas kontaktirajte putem telefona ili e-maila, pa ?emo Vam poslati ponudu.


Za detalje, molimo, nazovite ili nas kontaktirajte putem Skype-a na:

Moj status